BaskaMistrik

Verejné obstarávanie

Prieskum trhu/výzva na predloženie cenovej ponuky V súbore „Cenova ponuka VO 01.xlsx” prosím vyplnte iba sumy v stĺpci “M” vyznačené zelenou farbou) a následne zašlite cenovú ponuku podpisanú prostrednictvom mailovej korešpondencie na vladimir.mistrik@niore.eu do uvedeného termínu: 6.máj.2022 do 15:00.  Prílohou sú aj Montážne listy, ktoré slúžia ako podporný dokument pre učely vypracovania tejto cenovej ponuky. Výzvu a prílohy nájdete tu:     Výzva …

Verejné obstarávanie Čítajte viac »

Kick-off meeting

EN On 26.01.2022 a kick-off meeting of the project Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation took place, which was supported by the Research Agency within the scheme BIN SGS01_2020_026, Program Area Name: Green Industry Innovation. The aim of the project is to develop a feasibility study and to construct a functional model …

Kick-off meeting Čítajte viac »