Kick-off meeting

EN

On 26.01.2022 a kick-off meeting of the project Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation took place, which was supported by the Research Agency within the scheme BIN SGS01_2020_026, Program Area Name: Green Industry Innovation. The aim of the project is to develop a feasibility study and to construct a functional model of a Wave Energy Converter and to test its technical parameters. The project will run until 8/2023. “

 

SK:

Dňa 26.01.2022 sa uskutočnil kick-off míting projektu Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation, ktorý bol podporený Výskumnou agentúrou v rámci  schémy BIN SGS01_2020_026, názov Programovej oblasti:Green Industry Innovation. Cieľom projektu je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti a skonštruovať funkčný model meniča energie morských vĺn a testovanie jeho technických parametrov. Realizácia projektu bude prebiehať do 8/2023.

 

Project presentation here