Prieskum trhu/výzva na predloženie cenovej ponuky

 
V súbore „Cenova ponuka VO 01.xlsx” prosím vyplnte iba sumy v stĺpci “M” vyznačené zelenou farbou) a následne zašlite cenovú ponuku podpisanú prostrednictvom mailovej korešpondencie na vladimir.mistrik@niore.eu do uvedeného termínu: 6.máj. 2022 do 15:00. 
 
Prílohou sú aj Montážne listy, ktoré slúžia ako podporný dokument pre učely vypracovania tejto cenovej ponuky.
 
Výzvu a prílohy nájdete tu: 
 
 

Prieskum trhu/výzva na predloženie cenovej ponuky