Energy HUB

O technológii

Riešenie Energy HUB pozostáva z meniča energie vĺn spolu so zásobníkom energie. Funkciou meniča energie vĺn je premena kinetickej energie vĺn oceánu na elektrickú energiu. Kinetická energia sa vzťahuje na energiu v pohybe vĺn, ktorá, ako uvidíme, je celkom kľúčová. Systém skladovania energie je schopný uchovávať elektrickú energiu tak, že ju premieňa späť na kinetickú energiu – bez akejkoľvek batérie alebo iného chemického prvku.

Využitie morských vĺn na výrobu užitočnej energie nie je nový koncept; nie sme prví, ktorí tomu venujú pozornosť. Skoršie generácie meničov energie vĺn pozostávali z bójí alebo lineárnych reťazí bójí, ktoré sa pohybovali hore a dole a prenášali kmitavý pohyb vlny na kmitavý pohyb elektrického generátora.

Okrem skutočnosti, že oscilačný pohyb je neúčinný, dĺžka meničov energie vĺn skorších generácií nemohla presiahnuť dĺžku vĺn; ak by sa tak stalo, zariadenie by ležalo na niekoľkých vlnách súčasne, čím by sa rušil účinok kmitania morských vĺn.

Náš revolučný, patentovaný koncept je založený na plávajúcom prstenci na hladine oceánu. Tento prstenec umožňuje transformáciu oscilačného pohybu na efektívny, rotačný pohyb.

Taktiež priemer nášho rotujúceho prstenca môže presiahnuť vlnovú dĺžku. Čím väčší je priemer prstenca, tým je pevnejší voči morským vlnám a tým viac energie dokážeme zhromaždiť zo širšej plochy.

A potom náš zásobník energie, ktorý je tiež rotujúcim zariadením plávajúcim na hladine oceánu, bude slúžiť ako základný kameň na skladovanie čistej energie premenou extra elektriny na kinetickú energiu.

Ďalšie informácie o technológii nájdete vo videu vyššie.